مس پیک اینر آرمور | Mass Peak Inner Armour

  • شامل کربوهیدرات کافی برای عضلات بدن خصوصا بعد از تمرین
  • پروتئین آن کاملا هیدرولیز شده است .
  • این یک محصول نوشیدنی برای بعد از تمرین است .
  • جذب این محصول بسیار سریع می باشد.
شناسه محصول: 5487FB8/33 دسته:
تماس درواتساپ