گینر جدید بی پی آی | New Bulk Muscle

  • شامل ۵۳ گرم پروتئین در هر وعده
  • حاوی آب پنیر، BCAAS، CLA، و فیبربه مقدار کافی و مورد نیاز بدن ورزشکاران
  • میزان قند و چربی بسیار پایین ( رژیمی )
  • مخلوط کردن آن با آب بسیارساده
دسته:
تماس درواتساپ