گینر جامبو شرکت سایتک | Scitec JUMBO

  • جامبو به معنی انسان بزرگ! جامبو به معنی انسان تنومند!
  • ۵۰ گرم پروتئین با کیفیت بالا در هر سروینگ
  • مخلوطی از بهترین منابع کربوهیدرات
  • ترکیب استثنایی هارد گینر برای افزایش وزن
  • بدون شیرین کننده های مصنوعی
دسته:
تماس درواتساپ