گینر ترومس بی اس ان | BSN True-Mass

  • رها سازی انرژی با تاثیر ۸ ساعته با کمک از آمینو اسید نیتروژن
  • تامین کننده کامل پروتئین و کربوهیدرات کافی برای فعالیت کامل در روز یک ورزشکار
  • ترکیبی از ۷ پروتئین عالی در محصول
  • تامین کننده اسید آمینه ها ضروری بدن برا رشد بهتر ماهیچه BCAAs
دسته:
تماس درواتساپ