گینر آنابولیک پیک اینر آرمور | Inner Armour Anabolic Peak

  • این گینرحاوی بیش از ۱ میلیون کالری و انواع مختلف آمینو اسیدها و آمینو اسید های شاخه ای می باشد
  • گینر آنابولیک پیک در هر اسکوپ ۵۰ گرم پروتئین خالص دارد.
  • پروتئین وی آن کاملا هیدرولیز شده است
  • دارای گلوتامین مورد نیاز عضلات بدن برای تمرینات سخت می باشد.
دسته:
تماس درواتساپ