گلوتامین پروتئین ورکس Glutamine Protein Works

گلوتامین پروتئین ورکس

گلوتامین رایج ترین اسید آمینه ی موجود در عضلات بدن است . گلوتامین برای ورزشکارانی که در تمرینات شدید فعالیت می کنند ، یک مکمل “حیاتی”است و یک انتخاب بسیار خوب برای بعد از تمرین است . مکمل گلوتامین پروتئین ورکس چندین نقش از جمله پشتیبانی از رشد عضلات و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و سیستم هضم غذا را بر عهده دارد . بدون گلوتامین ، عضله رشد نمی کند ، سلامتی افراد را به خطر می اندازد و سیستم هضم غذا و گوارش قادر به جذب مواد غذایی نیست .
هنگام ورزش ، مقدار قابل توجهی فشار را بر فرآیندهای ذکر شده وارد می کنیم . حذف ذخایر محدود گلوتامین ، ریکاوری را نیز به خطر می اندازد .

دسته:
تماس درواتساپ