کراتین آ بی بی Crea-Force ABB

  • افزایش قدرت عضله
  • افزایش آستانه بی هوازی در بدن.
  • افزایش توده عضلات بدن بدون افزایش چربی در بدن.
  • بازسازی ذخایر انرژی در بین تمرینات سخت ورزشی.
دسته:
تماس درواتساپ