پروتئین وی ایزولیت سایتک نوتریشن

  •    این محصول را همراه با غذا به عنوان بخشی از رژیم سالم و متعادل استفاده کنید نه جایگزین آن.
  •     دور از دسترس کودکان نگه دارید!
  •     از دوز توصیه شده روزانه تجاوز نکنید!
  •     در صورت داشتن هر گونه مشکل پزشکی ، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
دسته:
تماس درواتساپ