پروتئین نیتروتک وی گلد|MuscleTech Nitro-Tech 100% Whey Gold

پروتئین نیتروتک وی گلد|MuscleTech Nitro-Tech 100% Whey Gold

هر قاشق از این مکمل بیشتر از 24 گرم پروتئین میکروفلیتر شده را به شما  می دهد. این مکمل حاوی پروتئین وی و پروتئین وی ایزوله است و می تواند مزایای زیادی برای بدنتان داشته باشد.

دسته:
تماس درواتساپ