مکمل مس اکستریم |total mass matrix extreme

مکمل مس اکستریم شرکت پروتئین ورکس \ total mass matrix extreme Protein Works

مکمل مس اکستریم شرکت پروتئین ورکس ترکیبی از پروتئین های متفاوت را در خود دارد و می تواند به ازای هر سروینگ بیش از 54 گرم پروتئین و 966 کالری وارد بدن کند. به کمک ویتامین ها، مواد معدنی، گلوتامین و کراتینی که در این مکمل یافت می شود می توانید حجم عضلات تان را آن شکل که دوست دارید افزایش دهید. اگر  از این مکمل همراه برنامه های ورزشی خود استفاده کنید خیلی زود  رشد عضلات خود را مشاهد خواهید کرد

دسته:
تماس درواتساپ