مکمل بی سی ای ای|BCAA

مکمل بی سی ای ای 1 : 1 : 10 CARETAKER زومد لبز دارای فرمولی خاص است  برای ریکاوری بدن ، و برای ساخت و مراقبت از توده ی عضلانی شما ورزشکاران طراحی شده است . بیش از 6 گرم BCAA فوری با نسبت 1 : 1 : 10 در هر دوز !
علت این نسبت بالای 1 : 1 : 10 ، اهمیت لوسین در نگهداری و کنترل توده ی عضلانی بدون چربی است . دلیل اصلی ساخت و رشد عضله .

تماس درواتساپ