ایزو گینر نوترابولیک | IsoGainer Nutrabolics

  • ۶۰ گرم پروتئین چند شاخه ای آزاد شده
  • ۸۸ گرم کربوهیدرات کمپلکس
  • افزایش میزان بازپروری ماهیچه ها در هنگام تمارین ورزشی با گینر نوترابولیک
  • بالا بردن قدرت جذب ماهیچه ها
دسته:
تماس درواتساپ