آنتی اکسیدان| Allmax R+ALA

لفا لیپوئیک اسید ( ALA ) ، آنزیمی می باشد که به شکل طبیعی در بدن انسان یافت می شود و یک آنتی اکسیدان بسیار قدرتمند می باشد که به سلول های بدن ما کمک می کند تا گلوکز را به انرژی تبدیل کنند. بسیاری از ورزشکاران هنگام استفاده از مکمل آر و آ ال آ آلمکس ، سطح انرژی بالایی را برای مدت زمانی پایدار گزارش داده اند .

تماس درواتساپ