بهترین مکمل بدنسازی برای حجم خشک

بهترین مکمل بدنسازی

بهترین مکمل بدنسازی برای حجم خشک چیست؟ منظور از حجم خشک حجم باکیفیت و بدون چربی است و نوع انتخاب مکمل برای حجم خشک بستگی به تیپ بدن ورزشکار دارد. مانند مثال کسانی که تیپ بدنی اکتومورف دارند باید کربو هیدرات بیشتری مصرف کنند و افرادی که اندومورف هستند کربوهیدرات کمتر و کنترل شده نسبت به وزن خود باید مصرف کنند و پروتئین بیشتری باید مصرف کنند.

بهترین مکمل بدنسازی برای حجم خشک

اکثر مکمل ها برای حجم خشک مناسب هستند به جز تعداد اندکی  از آنها مانند کربو و کراتین و گینر و مس که برای حجم خشک در افراد اندومورف کارایی چندانی ندارد.

نوع مکمل انتخابی و مقدار مصرف آنها نسبت به سابقه تمرین و سبک بدن و هدف ورزشکار انتخاب میشود.

پرمصرف ترین و بهترین مکمل ورزشی برای حجم خشک که در تمام تیپ بدنی ها قابل استفاده است میتوان به بی سی ای ای و آمینو و وی اشاره کرد که این اقلام نقش به سزایی در افزایش حجم عضله بدون چربی ایفا میکنند.

تماس درواتساپ