پروتئین چیست؟

مکمل پروتئین وی چیست

پروتئین چیست؟ پروتئین یک ماده ضروری برای عضله سازی است و اجزائ تشکل دهنده آن آمینو اسیدها هستند

انواع پروتئین:

1 پروتِین حیوانی مانند مرغ و تخم مرغ و ماهی و گوشت قرمز و…

2 پروتئین گیاهی مانند عدس و لوبیا و سویا و…

3 پروتئین مصنوعی مانند پروتئین وی و مکمل های غذایی

بدن انسان برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن خود باید از این گونه محصولاتی که حاوی مجموع آمینواسیدها هستند استفاده کند و به این نوع آمینو اسیدهای ضروری گفته می‌شود که بدن انسان قادر به تولید آن نیست و باید با تغذیه وارد بدن شود.

بدن انسان برای رشد عضله احتیاج به مصرف پروتئین دارد و سوخت عضله به حساب می‌آید و برای رشد بیشتر عضله باید پروتئین بیشتری مصرف کرد و بافتهای تخریب شده عضله در تمرینات سخت باید با پروتئین بازسازی شود و هرچه عضله درشت تری داشته باشید باید پروتئین بیشتری مصرف کنید و مقدار مصرف پروتئین هر فرد نسبت به وزن و سابقه تمرینی آن فرد محاسبه میشود.

تماس درواتساپ