آمینو اسید چیست؟

فواید گلوتامین

آمینو اسید چیست؟ آمینو اسید ها یا همان اسید های امینه اجزای تشکیل دهنده پروتئین هستند که به دو گروه اسید آمینه ضروری و اسید آمینه غیر ضروری دسته بندی میشود.

 اسید آمینه های ضروری :

به اسید آمینه های گفته میشود که در بدن دیده نمیشود و بدن انسان قادر به تولید آنها نیست و باید با مصرف غذا هایی مانند گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی و لبنیات و سویا و … و یا مکمل های غذایی آن را تامین کرد. برخی از آمینو اسید های ضروری عبارتند از :

 • هیستیدین ( Histidine )
 • ایزولوسین ( Isoleucine )
 • لوسین ( Leucine )
 • والین ( Valine )
 • لیسین ( Lysine )
 • متیونین ( Methionine )
 • فنیل آلانین ( Phenylalanine )
 • ترئونین ( Threonine )
 • تریپتوفان ( Tryptophan )

  اسید آمینه های غیر ضروری :

اسید آمینوهای غیر ضروری اسید آمینه هایی هستد که بدن انسان قادر به تولید آنها هست و کلمه غیر ضروری به معنای آن نیست که بدن انسان به آنها احتیاجی ندارد به دلیل این که به صورت طبیعی در بدن یافت میشود به این اسم نامگذاری شده است.

بدن انسان برای افزایش رشد عضله به مصرف برخی از آنها احتیاج دارد چون بدن انسان قادر به تولید مقدار محدودی از این نوع اسید امینه است و ورزشکاران حرفه ای با بالا رفتن سطح توقع بدنشان باید برخی از این اسید آمینه ها را نسبت به حجم عضله و وزن و شدت تمرین خود برای پیشرفت بیشتر به صورت مکمل به بدن خود برسانند. اسید آمینه های اضافی در بدن انسان ذخیره نمیشود و باید برای تامین نیازهای بدن به صورت روزانه مصرف شود.

 آمینو اسید های غیر ضروری عبارتند از :

 • آلانین ( Alanine )
 • آرژنین ( Arginine )
 • آسپاراژین ( Asparagine )
 • آسپارتیک اسید ( Aspartic Acid )
 • سیستئین ( Cysteine )
 • اسید گلوتامیک ( Glutamic Acid )
 • گلوتامین ( Glutamine )
 • گلیسین ( Glycine )
 • پرولین ( Proline )
 • سرین ( Serine )
 • تیروزین ( Tyrosine )
تماس درواتساپ